ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βασική δραστηριότητα

Βασική δραστηριότητα της εταιρείας ΛΟΥΣΙΟΣ ΤΕΚ ΛΤΔ είναι Μηχανολογικές - Μηχανουργικές διεργασίες.

Δραστηριότητες

στους τομείς των μεταλλικών κατασκευών, των αντικαταστάσεων – συντηρήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού, γενικών επισκευών μηχανολογικού εξοπλισμού στη βαριά βιομηχανία και στις συγκολλήσεις μεταλλικών στοιχείων.

Αναλαμβάνουμε

Οργάνωση των έργων, την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη συντήρηση μηχανολογικών συστημάτων, έχοντας πάντα γνώμονα τη σημασία της αποδοτικότητας και της συνέπειας.

Περισσότερα...